Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Apsveicam ar AgeStop.lt tīmekļa vietnes apmeklējumu. Izmantojot Age Stop tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot vietnes lietošanas noteikumus un nosacījumus visos gadījumos. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, nelietojiet Age Stop tīmekļa vietni. Atsevišķām vietnes daļām var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi.

Age Stop Pakalpojumi ietver visus internetā sniegtos pakalpojumus, kas pieder Age Stop Pakalpojumiem, tostarp tīmekļa lapas, veidlapas, lietojumprogrammas, produktus un visas funkcijas, kas cieši saistītas ar tīmekļa vietni.

IZMANTOŠANAS PRATIESĪBAS
Age Stop piešķir jums tiesības apskatīt un lejupielādēt Age Stop tīmekļa vietnē pieejamos materiālus, ievērojot šajā dokumentā izklāstītos noteikumus un nosacījumus, kā arī piemērojamo normatīvo aktu noteikumus, tikai personīgai un nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka lietotājs nepārkāpj autortiesības, kas attiecas uz oriģinālajā materiālā iekļauto informāciju un citu īpašumā esošu informāciju un datiem.

Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā dokumentā, ir aizsargātas.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Visas intelektuālā īpašuma tiesības (t. i., autortiesības, preču zīmes un domēna nosaukumi), kas saistītas ar Pakalpojumiem, ir autora, Age Stop vai tā partneru īpašums.

Jūs nedrīkstat komerciāli rādīt, kopēt, nodot, nodot, izpaust, uzglabāt, rediģēt, izplatīt, publicēt, atkārtoti izmantot, licencēt, pārdot vai citādi izmantot jebkuru Vietnē iekļauto informāciju bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieka, Age Stop vai tā partneru piekrišanas.

Tomēr saturu var saglabāt vai kopēt personīgai lietošanai. Īpašnieki saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo materiālu.

Ja Age Stop nepārprotami atļauj tīmekļa vietnes lietotājam lejupielādēt vai izdrukāt tīmekļa vietnē publicēto informāciju, ir atļauta arī šīs informācijas izmantošana un publicēšana publiskajā telpā ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots.

ATRUNA
Age Stop tīmekļa vietne un tās saturs ir pakalpojums, ko Age Stop sniedz tīmekļa vietnes lietotājiem. Age Stop cenšas nodrošināt, ka tīmekļa vietnes saturs ir bez kļūdām un ka tīmekļa vietne ir pieejama nepārtraukti un bez pārtraukumiem. Tomēr Age Stop tiešsaistes pakalpojumu saturs tiek sniegts "tāds, kāds tas ir". Age Stop negarantē tīmekļa vietnes satura precizitāti, pareizību vai uzticamību, kā arī Age Stop negarantē, ka tīmekļa vietne darbosies nepārtraukti, savlaicīgi un bez kļūdām.

Age Stop partneri, direktori vai darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies Age Stop tīmekļa vietnes vai tās satura izmantošanas rezultātā, vai arī izslēdzot tīmekļa vietnes vai tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Age Stop tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm vai lietojumprogrammām, kas pieder trešajām personām; šādas saites uzskatāmas tikai par papildu pakalpojumu, kas tiek piedāvāts lietotājam. Age Stop neuzņemas nekādu atbildību par šādām tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām, to saturu vai precizitāti. Apmeklējot šādas vietnes, tiek piemēroti šo vietņu lietošanas noteikumi un nosacījumi.

Age Stop patur tiesības jebkurā laikā mainīt vietnes saturu.

LIETOTĀJA IESNIEGTAIS MATERIĀLS
Augšupielādējot materiālu (piemēram, datus, atsauksmes, attēlus, jautājumus, domas, idejas, pasūtījumus u. c.) Shopify serverī, izmantojot e-pastu vai Age Stop tīmekļa vietni, jūs kā materiāla iesniedzējs piekrītat un atzīstat, ka:

Materiāls nesatur nekādu nelikumīgu saturu vai jebkādu materiālu, kas tiek uzskatīts par draudošu, apmelojošu, rasistisku, pornogrāfisku, reliģiskas jūtas aizskarošu, intelektuālā īpašuma tiesības aizskarošu vai citādi nepiemērotu publicēšanai;
Jūs esat veicis saprātīgus piesardzības pasākumus, lai pirms materiāla augšupielādes atklātu un novērstu vīrusus vai citas infekcijas un bīstamus elementus;
Jūs esat materiāla īpašnieks un/vai jums ir neierobežotas tiesības padarīt to pieejamu publiskai lietošanai, un ka Caverion var publicēt materiālu bez maksas un izmantot tajā ietverto materiālu vai idejas savos produktos bez maksas, bez lietošanas ierobežojumiem, bez norādes, bez pienākuma maksāt vai citas atbildības;
Jūs piekrītat neveikt nekādas tiesiskas darbības pret Age Stop saistībā ar Jūsu Iesniegumu, un Jūs garantējat, ka Age Stop necietīs nekādus zaudējumus vai kaitējumu, ja trešā persona cels prasību pret Age Stop saistībā ar Jūsu Iesniegumu.
Age Stop ir tiesības jebkurā laikā dzēst Lietotāja Iesniegumus. Age Stop neuzņemas nekādu atbildību un neatbild par materiāliem, kas augšupielādēti Shopify serveros.

IZMAIŅAS TĪMEKĻA VIETNĒ
Age Stop patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ mainīt Vietnes saturu, bloķēt vai ierobežot piekļuvi Vietnei, kā arī slēgt Vietni bez iepriekšēja brīdinājuma. Age Stop neuzņemas atbildību pret lietotājiem par jebkādām izmaiņām vai tīmekļa vietnes slēgšanu.

LIETOŠANAS NOTEIKUMU IZMAIŅAS
Age Stop patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē.

PĀRSTĀVNIECĪBAS NORMATĪVIE NOTEIKUMI
Šos lietošanas noteikumus reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem, ir risināmi Lietuvas tiesās.

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Mūsu sociālo mediju rīku (Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok, LinkedIn) mērķis ir piedāvāt saziņas platformu personām, kuras interesē Age Stop. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par tīmekļa vietnes lietotāju atstātajiem komentāriem. Mēs paturam tiesības no savas vietnes dzēst jebkādu saturu, kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus, vai jebkādu citu saturu, ko uzskatām par nepiemērotu.

Lūdzu, cieniet mūsu lietotājus un viņu viedokļus, un saziņā esiet pieklājīgi. Mēs iebilstam pret tādu saturu mūsu sociālajās vietnēs, kas pārkāpj labāko praksi vai saturu, kuru var uzskatīt par draudošu, apmelojošu, rasistisku, pornogrāfisku, reliģisku jūtas aizskarošu vai reklāmas, kā arī autortiesību pārkāpumu. Lietotājiem, kuri pārkāpj lietošanas noteikumus, var tikt anulētas tiesības komentēt tīmekļa vietnē.

Age Stop darbiniekiem, kuri atstāj komentārus kā Age Stop pārstāvji, ir jāinformē lietotāji, ka viņi pārstāv Age Stop.

Ja jums ir kādi jautājumi par lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar info@akesus.eu.