Veebisaidi kasutustingimused

Tere tulemast veebisaidile AgeStop.lt. Veebi Age Stop kasutades nõustute igal konkreetsel juhul järgima veebilehe kehtivaid kasutustingimusi. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ärge kasutage Age Stop veebisaiti. Teatud saidi osadele võivad kehtida lisatingimused.

Age Stop Services hõlmab kõiki Age Stop Servicesisse kuuluvaid võrguteenuseid, sealhulgas veebisaite, vorme, rakendusi, tooteid ja kõiki veebisaidiga tihedalt seotud funktsioone.

KASUTUSÕIGUSED

Age Stop annab teile õiguse vaadata ja alla laadida materjali Age Stop veebisaidil, järgides selle dokumendi tingimusi ning kehtivaid seadusi ja määrusi, ainult teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks tingimusel, et kasutaja ei riku mingeid autoriõigusi ega muid varalised õigused algse materjali valdamisega seotud teabele ja andmetele

Kõik õigused, mida siin pole selgesõnaliselt antud, on reserveeritud.

INTELLEKTUAALSE VARA ÕIGUSED

Kõik teenustega seotud intellektuaalomandi õigused (st autoriõigused, kaubamärgid ja domeeninimed) kuuluvad autorile, Age Stopile või selle sidusettevõtetele.

Ühtegi selle saidi osa ei tohi ilma Age Stopi või selle sidusettevõtete eelneva kirjaliku loata mis tahes kujul ega vahenditega reprodutseerida, otsingusüsteemi salvestada ega edastada.

Sisu saab aga isiklikuks kasutamiseks salvestada või kopeerida. Omanikele jäävad kõik materjali intellektuaalomandi õigused.

Kui Age Stop lubab veebilehe kasutajal sõnaselgelt veebilehel avaldatud teavet alla laadida või välja printida, siis on selle teabe kasutamine ja avaldamine avalikus ruumis samuti lubatud, kui on märgitud teabe allikas.

VASTUTUS

Veebisait Age Stop ja selle sisu on Age Stop teenus, mida osutatakse veebisaidi kasutajatele. Age Stop püüab tagada, et veebilehe sisu oleks vigadeta ning veebileht oleks pidevalt ja katkestusteta kättesaadav. Age Stop veebiteenuste sisu pakutakse aga "nagu on". Age Stop ei garanteeri Veebilehe sisu täpsust, õigsust ega usaldusväärsust ega ka Veebilehe katkematut, õigeaegset ega laitmatut tööd.

Age Stopi partnerid, juhid ega töötajad ei vastuta Age Stop veebilehe või selle sisu kasutamisest tulenevate otseste, kaudsete või juhuslike kahjude, hilisemate kahjude või muude kahjude või kahjude eest, samuti veebilehe kasutamise keelamise või sellel esitatud teave.

Veebisait Age Stop võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või rakendustele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele; selliseid linke käsitletakse üksnes kasutajale pakutava lisateenusena. Age Stop ei vastuta selliste saitide, rakenduste, nende sisu ega täpsuse eest. Selliste veebisaitide külastamisel kehtivad nende veebisaitide kasutustingimused.

Age Stop jätab endale õiguse veebilehe sisu igal ajal muuta.

KASUTAJA ESITAMINE

Laadides materjali (nt andmed, tagasiside, pildid, küsimused, mõtted, ideed, tellimused jne) Shopify serverisse e-posti või Age Stop veebisaidi kaudu, nõustute ja kinnitate materjali esitajana, et:

materjal ei sisalda ebaseaduslikku sisu, materjali, mida peetakse ähvardavaks, laimavaks, rassistlikuks, pornograafiliseks, usulisi tundeid solvavaks, intellektuaalomandi õigusi rikkuvaks või muul viisil avaldamiseks sobimatuks;

Enne materjali üleslaadimist olete võtnud mõistlikud ettevaatusabinõud viiruste või muude nakkuste ja ohtlike esemete tuvastamiseks ja eemaldamiseks;

Olete materjali omanik ja/või teil on piiramatu õigus see üldsusele kättesaadavaks teha ning Caverion võib materjali tasuta avaldada ning materjali või ideid oma toodetes tasuta, piiranguteta ja viiteta kasutada. allikale ilma muud vastutust võtmata;

Nõustute mitte võtma Age Stopi vastu mingeid õiguslikke meetmeid seoses teie esitatud materjaliga ja garanteerite, et Age Stop ei kanna mingeid kaotusi ega kahjustusi mis tahes kolmanda osapoole nõuete tõttu Age Stopi vastu seoses teie esitatud materjaliga. .

Age Stop jätab endale õiguse kasutajate esitatud materjalid igal ajal kustutada. Age Stop ei võta endale vastutust ega vastuta Shopify serveritesse üles laaditud materjali eest.

MUUDATUSED SAIDIL
Age Stop jätab endale õiguse muuta saidi sisu või blokeerida juurdepääs saidile, piirata seda igal ajal ja mis tahes põhjusel või sulgeda sait ilma ette teatamata. Age Stop ei vastuta kasutajate ees nende saidi muudatuste või sulgemiste eest.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED
Age Stop jätab endale õiguse käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ette teatamata muuta. Muudatused jõustuvad kohe pärast veebisaidile postitamist.

REGULEERIVAD SEADUSED
Käesolevatele kasutustingimustele kehtivad Leedu Vabariigi seadused. Kõik kasutustingimustega seotud vaidlused lahendatakse Leedu kohtutes.

SOTSIAALMEEDIA KASUTAMISE TINGIMUSED
Meie sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok, LinkedIn) eesmärk on pakkuda suhtlusplatvormi Age Stopist huvitatud isikutele. Siiski ei võta me vastutust saidi kasutajate kommentaaride eest. Jätame endale õiguse eemaldada oma saidilt mis tahes sisu, mis rikub käesolevaid kasutustingimusi, või muu sisu, mis meie arvates on sobimatu.

Austage oma kasutajaid ja nende arvamusi ning olge suhtlemisel viisakas. Me räägime oma suhtlusvõrgustike saitidel sisu vastu, mis rikub häid tavasid või sisu, mida võidakse pidada ähvardavaks, laimavaks, rassistlikuks, pornograafiliseks, religioosset solvavat või reklaami, samuti autoriõigusi rikkuvana. Kasutajad, kes rikuvad kasutustingimusi, võidakse saidil kommenteerimisest diskvalifitseerida.

Age Stopi töötajad peavad Age Stopi esindajatena kommentaare jättes teavitama kasutajaid, et nad esindavad Age Stopi.

Kui teil on Veebilehe kasutustingimuste kohta küsimusi, kirjutage palun e-kiri. email info@akesus.eu

Video kataloog

MIBELLE BIOKEEMIA

Loodusest inspireeritud - teadusega reaalseks tehtud.

PHYTOCELLTEC NUNATAK

Jääaja ilu saladused.

Epigeneetika

Sissejuhatus epigeneetikasse.

LUMEVETIKATE PULBER

Naha pikaealisuse võti.

MOSSCELLTEC™ NR. 1

Parandab rakutuumade funktsiooni elastseks nahaks.